از نمادهای هندسی در سنت های حکمت در طول تمدن ها استفاده شده است تا معنای ذاتی و دانش را در درک ما به ارمغان بیاورد. در سراسر این وب سایت ما برخی از نمادهای هندسی را که آقای پرسیوال نشان داده است ، تولید کرده ایم و معنی آن را در تفکر و سرنوشت وی اظهار داشت که این نمادها برای انسان ارزش زیادی دارند ، اگر وی عمداً به آنها فکر کند تا به حقیقتی که نمادها در آن دارند ، برسد. از آنجا که این نمادها فقط از خطوط و منحنی هایی تشکیل شده اند که در یک جسم شناخته شده از سطح فیزیکی ، مانند یک درخت یا شکل یک انسان ساخته نشده اند ، می توانند تفکر را در مورد سوژه ها یا اشیا abstract انتزاعی ، غیر جسمی تحریک کنند. به همین ترتیب ، آنها می توانند در درک قلمروهای غیر فیزیکی فراتر از آنچه در ذهن ما است ، کمک کنند ، بنابراین بینشی در مورد قوانین بزرگ جهان را که در تفکر و سرنوشت.

"نمادهای هندسی نمایشی از ظهور واحدهای طبیعت به شکل و استحکام و پیشرفت کارگر ، از طریق مادیت به شناخت خود و آگاهی از درون و فراتر از زمان و مکان هستند." –HWP

این گفته Percival واقعاً گسترده است. او می گوید که از طریق قصد ما برای درک معنی و مفهوم ذاتی این نمادها ، می توانیم آن چیزی را بشناسیم که غالباً برای ما غیر قابل شناخت به نظر می رسد - چه کسی و چه هستیم ، چگونه و چرا به اینجا رسیده ایم ، هدف و نقشه جهان. . . و فراتر.دایره از دوازده امتیاز بدون نام


Percival به ما می گوید که شکل VII-B در تفکر و سرنوشت - زودیاک در دایره دوازده نقطه بی نام - مبدا ، جمع و بزرگترین نمادهای هندسی است.

 
دایره با دوازده نقطه نامشخص است
 

"رقم دایره با دوازده امتیاز آن، نشان می دهد، تنظیم و ساختار جهان و محل همه چیز را در آن نشان می دهد، ثابت می کند. این شامل قسمتهای غیرفعال شده و همچنین آشکار شده است. . . این نماد نشان می دهد که آرایش و موقعیت واقعی یک انسان در ارتباط با همه چیز در بالا و پایین و در داخل و خارج است. این نشان می دهد که انسان به مثابه محوری، تکیه گاه، چرخ تعادل و میکروکوزم دنیای انسانی است. "

-HW Percival

آقای Percival شامل صفحات 30 از نمادها، تصورات و نمودارها است که در پایان می توان یافت تفکر و سرنوشت.یکی از مقادیر یک نماد هندسی، در مقایسه با سمبل های دیگر، مستقل بودن، صحت و کامل بودن آن است که نشان دهنده آنچه که نمی تواند در کلمات بیان شود.HW Percival