نمادهای هندسی در سنت های خرد در سراسر تمدن ها مورد استفاده قرار گرفته اند تا معنای ذاتی و شناخت را به درک ما بدست آورند. در طول این وب سایت ما برخی از نمادهای هندسی که آقای پرسیوال نشان داده شده است را بازتولید کرده و معنای آن را در تفکر و سرنوشت او اظهار داشت که این علامت ها برای انسان ارزش قائل می شود اگر به طور عمدی به آنها فکر می کند که حقیقت را به دست می آورند، که نمادها حاوی آن هستند. از آنجا که این نمادها تنها از خطوط و منحنی تشکیل شده است که به یک جسم شناخته شده از فیزیکی فیزیکی، مانند یک درخت و یا یک شکل از یک انسان ساخته نمی شوند، می توانند تفکر را بر جملات و جملات انتزاعی و غیر فیزیکی تحریک کنند. به همین ترتیب، آنها می توانند به فهم قلمروهای غیر فیزیکی فراتر از حواس ما کمک کنند، در نتیجه، بینش نسبت به قوانین بزرگ جهان، همانطور که در تفکر و سرنوشت.

"نمادهای هندسی نشان دهنده ظهور واحدهای طبیعت به شکل و ثبات و پیشرفت عملگر، از طریق مادی بودن به دانش خود و آگاهی در داخل و خارج از زمان و فضا است." -HWP

این بیانیه توسط Percival در حقیقت دور از دسترس است. او می گوید که از طریق قصد ما برای درک معنای ذاتی و اهمیت این نمادها، ما می توانیم بدانیم که چه چیزی برای ما ناشناخته است - چه کسی و چه چیزی ما، چگونه و چرا ما در اینجا، هدف و طرح جهان قرار گرفتهاست. . . و فراتر.دایره از دوازده امتیاز بدون نام


Percival به ما می گوید که شکل VII-B در تفکر و سرنوشت - زودیاک درون دایره دوازده امتیاز نامعلوم - مبدا، مجموع و بزرگترین نمادهای هندسی است.

دایره با دوازده نقطه نامشخص است

"رقم دایره با دوازده امتیاز آن، نشان می دهد، تنظیم و ساختار جهان و محل همه چیز را در آن نشان می دهد، ثابت می کند. این شامل قسمتهای غیرفعال شده و همچنین آشکار شده است. . . این نماد نشان می دهد که آرایش و موقعیت واقعی یک انسان در ارتباط با همه چیز در بالا و پایین و در داخل و خارج است. این نشان می دهد که انسان به مثابه محوری، تکیه گاه، چرخ تعادل و میکروکوزم دنیای انسانی است. "

-HW Percival

آقای Percival شامل صفحات 30 از نمادها، تصورات و نمودارها است که در پایان می توان یافت تفکر و سرنوشت.یکی از مقادیر یک نماد هندسی، در مقایسه با سمبل های دیگر، مستقل بودن، صحت و کامل بودن آن است که نشان دهنده آنچه که نمی تواند در کلمات بیان شود.HW Percival