پشتیبانی از بنیاد ورد Word
مشارکت شما به بنیاد ورد کمک می کند تا به رسالت خود در دسترس قرار دادن کتابهای Percival در دسترس مردم جهان ادامه دهد. اگر اهمیت میراث هارولد د. پرسیوال را برای بشریت تشخیص دهید و بخواهید در این کار از ما حمایت کنید ، کمک مالی شما به ما کمک می کند تا آثار او را با تعداد بیشتری از مردم به اشتراک بگذاریم. کلیه کمک های مالی به The Word Foundation، Inc. قابل کسر مالیات است.


اگر ترجیح می دهید از طریق پست کمک کنید، آدرس ما:

بنیاد ورد، Inc.
صندوق پستی 17510
روچستر، NY 14617