بنیاد ورد

L'

WORD

JUNE، 1916


حق چاپ، 1916 توسط HW PERCIVAL.

لحظه ها با دوستان

آیا دکترین عرفانی رنج های ما بر روی زمین به عنوان عذاب کرمی، بر خلاف تشریح الهیات رنج های ما به عنوان مجازات در جهنم نیست، در هر دو ادعا باید فقط در مورد ایمان پذیرفته شود؛ و، علاوه بر این، یکی از چیزهایی است که دیگران برای تولید اخلاق اخلاقی به خوبی انجام می دهند؟

هر دو آموزه به طور یکسان است و فقط در حالی که ذهن در وضعیت غیر منطقی یا کودک است باید ایمان گرفته شود. آموزه ها پذیرفته می شوند ، همانند الفبای و جدول ضرب توسط یک کودک با ایمان گرفته شده است.

هنگامی که ذهن استدلال آموزه ها را مورد بررسی قرار می دهد ، می فهمد که رنج در زمین مبتنی بر قانون و عدالت است و با تجربه در زندگی مشهود است ، و این که دکترین جهنم یک نسخه دلخواه است که توسط سیاست کلامی ساخته شده است. ذهن نمی تواند دلیلی برای درد و رنج ابدی در جهنم به عنوان عذاب برای اشتباهاتی که عمدتاً از طریق جهل در یک عمر کوتاه روی زمین انجام می شود ، پیدا کند ، به خصوص وقتی که به نظر می رسد اشتباهات اغلب با زور شرایط و محیط مجبور می شوند ، که این امر ناشی از فرد مبتلا نبوده است.

تناسخ ، و رنج بر روی زمین به عنوان عذاب کارمایی ، هنگامی که برای توضیح واقعیت های زندگی استفاده می شود ، طبق قانون کار می کنند ، همانند جدول ضرب و حساب. رنج به عنوان نتیجه عمل در برابر قانون دیده می شود و مجازات نیست ، بلکه تجربه ای است که برای یادگیری لازم نیست که چنین عمل کند. از نظر هوشیاری اعتبار بیشتری دارد که جهان و جایگاه انسان در آن نتیجه قانون است و نه نتیجه هوس یک استبداد.

آموزه کلامی جهنم را نمی توان گفت که به واقع به اندازه آموزه تئوسوفی عذاب کرمی ، برای تولید نیکی اخلاقی است ، زیرا هیچگاه نمی توان قدرت اخلاقی را از ترس خدمتگزار به وجود آورد. آموزه جهنم این است که با ترس از مجازات ، نیکی را مجبور کند. در عوض ، آن را ناجوانمردانه اخلاقی می کند و عمل ناعادلانه ای را پیشنهاد می کند.

آموزه قصاص کارمایی از طریق تناسخ ، به ذهن کمک می کند تا مکان و کار خود را در جهان پیدا کند و آن را راه واقعی زندگی را نشان می دهد. نیکی اخلاقی نتیجه است.

اثبات جهنم کلامی وجود ندارد. حس عدالت علیه آن شورش می کند و با تقویت ذهن در درک و فهم ، ترس از آن را برطرف می کند. اثبات کارما ، حس عدالت ذاتی در انسان است. توانایی دیدن و درک آن بستگی به تمایل وی برای دیدن کارهای ناعادلانه او و درست کردن آن با عمل فقط دارد.

یک دوست [HW Percival]